Fore kazık uygulamaları,sondajFore kazık sistemiyle yapılan zeminlerde yine dikkat edilmesi gereken en önemli hususlardan birisi zemin kuru ve düzgün olmasıdır. Makine faktörü ,işçilik ,hava koşulları vb. gibi bir çok konu imalatın düzgün olmasıyla ilgilidir.Makine parkımızda bulunan makinaların kuru zeminde özenli çalışması için 10 cm den fazla batmalarını engellemek gerekir. Dolgular delme işlemini zorlaştırmayacak uygun malzemelerle yapılacaktır.Uygun drenaj sistemi tesis edilerek zeminin kontrolu sağlanır.Foraj malzemesi ve yer altı suyu sahadan uzaklaştırılarak sürekli bir kontrol sağlayacaktır. Bu kontrol sahanın bozulmasını da önleyecektir. Uygulama ve yapım projeleri zemin etüt raporuna göre belirlenecektir. Yer altında ve üstünde bulunan çalışmamızı engelleyecek her türlü beton,demir vb.. malzemelerin resmi kuruluşlara yazıları gönderilerek işveren firma tarafından kaldırılması sağlanacaktır.

Kazıklar zemine işaretlenmesi uzman ölçüm ekibiyle tek tek kontrol edilerek yapılacaktır. Planda düşey ve eğimdeki sapma miktarı toleransları aşamaz. Kazıkların yerleştirmesi sırası diğer imalatlardan sonra minimum sapma gösterecek kadar olması gerekmektedir.Bir kazık bitiminden en az 24 saat geçmeden zeminde 3 çap,sadece ön muhafaza borusunun yeterli olduğu sıkı zeminde 1 çap çevresinde delgi yapılmayarak, imalat atlamalı olarak sürdürülecektir.

Delme ,yerinde dökme,betonerme,065-150 cm çaplarında kazıkların delme işlemi,yüksek tork kapasitesine sahip kendi boru sürebilen, teleskobik kuleli hidrolik delgi makineleri il yapılacaktır. Delme kil matkabı ile yapılacak,sert tabakaların geçimlesin de kaya matkabı ve gevşek su olan zeminlerde kova kullanılacaktır. Kayda bulunan soket boyu standartlara uygun projedeki soket boyunun aynısı olacaktır. Delmeye gerekli proje derinliğine ulaşıncaya dek,seçilen yöntemlerle devam edilecektir.

 

fore kazık mini kazık sondaj